Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o organizacji drugiej tury wyborów Burmistrza (07.09.2008)

INFORMACJA Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz uprzejmie informuje, iż w dniu wyborów Burmistrza – 07.09.2008 r. (niedziela) będą realizowane dowozy i odwozy do lokali wyborczych z miejscowości, w któryc

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Usług Hydrotechnicznych "HYDROMEL" ul. Wańkowicza nr 6, 58-500 Jelenia Góra z dnia 29 października 2007 roku, działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie o wszęściu postępowania - w dniu 29 października 2007 roku na wniosek Zakładu Usług Hydrotechnicznych "HYDROMEL" ul. Wańkowicza nr 6 , 58-500 Jelenia Góra ,działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : "Pot.Więziec - usuwanie szkód powodziowych " w m. Pasiecznik gm. Lubomierz

Obwieszczenie o wszęściu postępowania - w dniu 29 października 2007 roku na wniosek Zakładu Usług Hydrotechnicznych "HYDROMEL" ul. Wańkowicza nr 6 , 58-500 Jelenia Góra ,działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie...

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO

Młodszego Referenta d/s informatyki, BIP, obrony cywilnej, wojskowości i zarządzania kryzysowego więcej w zakładce Konkursy na stanowisko link ---> http://bazagmin.pl/bip/kapo/stan_kon.php?id_klienta=1F040A&id_zatrudnienia=1303&opcja=pokaz_kom

KOMUNIKAT O OFERCIE SPRZEDAŻY DWORKU W MACIEJOWCU

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłasza oferte sprzedaży dworku we wsi Maciejowiec, gmina Lwówek Śląski, nieopodal Jeziora Pilchowickiego. Czas powstania - 1627 - 1632/ styl późnorenesansowy Kubatura: 7602 m. kw. Powierzchnia użytkowa: 1086 m. kw. Wysoka wartość zabytkowa oraz atrakcyjne położenie oddalengo o 3 km od...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : „ Budowa kabla linii światłowodowej w miejscowości Pławna Dolna oraz Marczów , relacji : istn. złącze kablowe w m. Pławna Dolna – ist. złącze kablowe w m. Marczów „- planowanej do realizacji.

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) ...

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LWÓWKU ŚLĄSKIM

1. W dniu 25 czerwca 2007r. weszło w życie rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zakazu utrzymania drobiu na otwartej przestrzeni, które wprowadza następujące zakazy i nakazy: *zakaz utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi bażantów, kuropatw na otwartej przestrzeni, *zakaz...

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i trybu pracy komisji konkursowej

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY I PLACÓWKI W GMINIE LUBOMIERZ ORAZ TRYBU PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ § 1 1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i placówki w Gminie Lubomierz ogłasza Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz. 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu wojewódzkim i lokalnym 3....