Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz informuje mieszkańców,że zgodnie z § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1086 ), w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na...

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Lubomierz, 10 sierpnia 2015r. OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM Na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 74 p. 671 ze zm.) w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw...