Przetargi

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie pn Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67 realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 18.09.2018 godz. 12:00

Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu:

Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.:

”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego."

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Techniczny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2018 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magda Szymanowska
Ilość wyświetleń: 917
18 października 2018 09:27 Magda Szymanowska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:00 Magda Szymanowska - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2018 13:39 Magda Szymanowska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)