Przetargi

Przetarg nieogrzniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obsza

Termin składania ofert: 11.07.2018 godz. 12:00

Uwaga: Część III SIWZ zawierająca opis przedmiotu zamówienia w tym:

Projekt budowlany – wykonawczy- do części 1

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- do części 1

Przedmiar robót- do części 1

Projekt budowlany – wykonawczy- do części 2

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- do części 2

Przedmiar robót- do części 2

znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu:

Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.:

”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego."

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Techniczny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magda Szymanowska
Ilość wyświetleń: 928
11 października 2018 10:06 (Magda Szymanowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2018 09:28 (Magda Szymanowska) - Dodanie załącznika [wyniki_dom_plociennikow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2018 13:15 (Magda Szymanowska) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_2_czesci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)