Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej

Uwaga: W SIWZ w punkcie 22.1 ppkt 2 podano błędny adres emeil do kontaktów. Prawidłowy adres to: przetargi@lubomierz.pl Podsumowując, adresy email do kontaktu to: techniczny@lubomierz.pl przetargi@lubomierz.pl Uwaga błąd pisarski: W SIWZ pkt 10 Termin wykonania zamówienia, znajduje się oczywisty bląd pisarski a mianowicie termin...