Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie pn Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67 realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 18.09.2018 godz. 12:00 Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego...

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont murów kamiennych wzdłuż ul. Partyzantów

Zamawiający wyznaczył termin skłądania ofert na dzień 26.07.2018r. godz. 12:00 kontakt:email techniczny@lubomierz.pl, przetargi@lubomierz.pl

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont dachu na budynku świetlicy w Maciejowcu

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert na 25.07.2018r. godz. 12:00