Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie i wydrukowanie 40 szt. plakatów oraz 100 szt. ulotek promujących projekt "Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie i wydrukowanie 40 szt. plakatów oraz 100 szt. ulotek promujących projekt "Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz".

Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Ogłoszenie wyników zapytania o cenę na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” w części 1, 2, 3 i 4.

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na wykonanie kalendarzy trójdzielnych

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na wykonanie kalendarzy trójdzielnych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na pełnienie funkcji Koordynatora ds. platformy e-learningowej

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na pełnienie funkcji Koordynatora ds. platformy e-learningowej