Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz unieważnia przetarg nieograniczony na: "Remont nawierzchni drogowej w miejscowościach Pławna i Radoniów."

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na : dostawę materiałów biurowych w ramach projektu „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkół w Lubomierzu w ramach projektu „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych rozwijających- warsztaty komunikacji społecznej w Zespole Szkół w Lubomierzu w ramach projektu „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”