Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć rozwijających koła matematyczno- informatycznego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć rozwijających koła matematyczno- informatycznego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć wyrównanwczych z matematyki w Zespole Szkól w Lubomierzu

Unieważnienie zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkół w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających- warsztaty komunikacji społecznej w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających- warsztaty komunikacji społecznej w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz unieważnia przetarg nieograniczony na: "Remont nawierzchni drogowej w miejscowościach Pławna i Radoniów."