Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na wykonanie kalendarzy trójdzielnych

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na wykonanie kalendarzy trójdzielnych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na pełnienie funkcji Koordynatora ds. platformy e-learningowej

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na pełnienie funkcji Koordynatora ds. platformy e-learningowej

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających- koła matematyczno-informatycznego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających- koła matematyczno-informatycznego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełenienie funkcji Koordynatora ds. platformy e-learningowej w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełenienie funkcji Koordynatora ds. platformy e-learningowej w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć rozwijających koła matematyczno- informatycznego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć rozwijających koła matematyczno- informatycznego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć wyrównanwczych z matematyki w Zespole Szkól w Lubomierzu

Unieważnienie zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkół w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających- warsztaty komunikacji społecznej w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających- warsztaty komunikacji społecznej w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu

Ogłoszenie wyników zapytania o propozycję cenową na przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka niemieckiego w Zespole Szkól w Lubomierzu