Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej

Uwaga: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 15.06.2018r. godz.12.00 W zwiazku z licznymi zmianami SIWZ Zamawiający załączył ujednoliconą w dniu 04.06.2018r. treść SIWZ (zmiany w kolorze niebieskim), załączniki do SIWZ które nie znajdują się w pliku "ujednolicona w dniu 04.06.2018r. treść SIWZ" należy pobrać...