Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na na usługi utrzymania porządku i czystości na ciągach pieszych, placach i chodnikach w Lubomierzu i na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Lubomierz, oraz zimowe utrzymanie chodników w Lubomierzu z podziałem na dwie części

Uwaga 1: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 24.03.2020r. godz. 10.00 Uwaga nr 2: Zamawiający zmienił treść załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. W załączniku nr 2 został przedstawiny wiekszy zakres zamówienia niż pierwotnie, mianowicie dodano sprzątanie placu zabaw, dwóch altan rowerowych, miejsca odpoczynku...