Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki LAND ROVER.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki LAND ROVER.

Zapytanie ofertowe na usługi utrzymania porządku i czystości na gminnych drogach, ulicach oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Lubomierz w 2019 roku

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert ma dzień 01.04.2019r. godz. 12.00 Uwaga dotycząca części 6. Zamawiajacy rezygnuje z wyymogu okreslonego w punkcie 3 b: "nawożenie, zakładanie i uzupełnianie – częściowa renowacja trawników w miejscach wydeptanych, podlewanie w okresach suchych". Uwaga dotycząca załącznika nr 2. W...

zapytanie ofertowe na usługi na usługi utrzymania porządku i czystości na ciągach pieszych, placach i chodnikach w Lubomierzu i na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Lubomierz, oraz zimowe utrzymanie chodników w Lubomierzu z podziałem na dwie części

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Z uwagi na błędny tekst zapytania ofertowego, który był wprowadzony pierwotnie, Zamawiajacy przedłuża tarmin składania ofert na dzień 28.12.2018r. godz. 10.00. W ogłoszeniu, w chwili obecnej znajduje się prawidłowy tekst zapytania ofertowego.