Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Lubomierz

Zamawiajacy wyznaczył termin na składanie ofert na dzień 04.11.2019r. do godz. 12.00

Przetarg nieograniczony na dostawę: Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na części

Zamawiąjący wydłużył termin składania ofert do dnia 04.11.2019r. godz. 12:00 Uwaga: W załącznikach 6A, 6 B , 6 C i 6E znajdują sie zakładki dla szkół (więcej niż jednej), do których ma być dostarczone wyposażenie. Pozostałe załączniki dotyczą jednej szkoły. Uwaga 2: Prosze zwrócić uwagę na załączniki nr...