Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Lubomierz

Zamawiajacy wyznaczył termin na składanie ofert na dzień 04.11.2019r. do godz. 12.00

Przetarg nieograniczony na dostawę: Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na części

Zamawiąjący wyznaczył termin składania ofert na dzień 28.10.2019r. godz. 12:00 Uwaga: W załącznikach 6A, 6 B , 6 C i 6E znajdują sie zakładki dla szkół (więcej niż jednej), do których ma być dostarczone wyposażenie. Pozostałe załączniki dotyczą jednej szkoły. Uwaga 2: Prosze zwrócić uwagę na załączniki nr...

zapytanie ofertowe na usługę dowozu dzieci na basen

Termin składania ofer: 06.09.2019 godz. 12.00

zapytanie ofertowe na robotę budowlaną : docieplenie stropu i remont dachu nad sceną w świetlicy wiejskiej w Maciejowcu

Zamawiający wydłuża termin złożenia propozycji cenowej do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 12:00.