Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na usługi na usługi utrzymania porządku i czystości na ciągach pieszych, placach i chodnikach w Lubomierzu i na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Lubomierz, oraz zimowe utrzymanie chodników w Lubomierzu z podziałem na dwie części

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Z uwagi na błędny tekst zapytania ofertowego, który był wprowadzony pierwotnie, Zamawiajacy przedłuża tarmin składania ofert na dzień 28.12.2018r. godz. 10.00. W ogłoszeniu, w chwili obecnej znajduje się prawidłowy tekst zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli kuchennych do żłobka w Wojciechowie

Zamawiajacy wyznaczył termin skąłdania ofert na dzień 08.11.2018r. godz. 12:00