Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305/5 (przed podziałem),obręb Popielówek, gmina Lubomierz.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305/5 (przed podziałem), obręb Popielówek, gmina Lubomierz Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr IX/46/2007...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, obręb Lubomierz II

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, obręb Lubomierz II Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały...

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź....

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr IX/34/2007 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31.05.2007...

Informacja o wynikach konkursu ofert na redaktora miesięcznika lokalnego Lubomierza „Sami Swoi”

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została zatrudniona Pani Jadwiga Sieniuć zam. Lubomierz Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jadwiga Sieniuć spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Ponadto wykazała się znajomością przepisów i...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu powstępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : „Oldza – odbudowa koryta cieku „ w obrębach : Gminy Gryfów Śląski oraz Gminy Lubomierz w miejscowościach Oleszna Podgórska , Milęcice i Wojciechów

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póź....

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych na rok 2008

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych na rok 2008 Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lubomierzu – 9.000,- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Stella” Lubomierz – 26.000,- Klub Sportowy „Bazalt” Wojciechów – 9.000,- Klub Sportowy...