Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu powstępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : „Oldza – odbudowa koryta cieku „ w obrębach : Gminy Gryfów Śląski oraz Gminy Lubomierz w miejscowościach Oleszna Podgórska , Milęcice i Wojciechów

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póź....

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych na rok 2008

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych na rok 2008 Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lubomierzu – 9.000,- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Stella” Lubomierz – 26.000,- Klub Sportowy „Bazalt” Wojciechów – 9.000,- Klub Sportowy...