Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia, Lubomierz obręb 1, działka nr 215/2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia , Lubomierz obręb 1 działka nr 215/3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, dnia 10.06.2009 r. RT 7627/15/09 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), oraz art. 3 ust.1...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, dnia 10.06.2009 r. RT 7627/16/09 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), oraz art. 3 ust.1...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, dnia 10.06.2009 r. RT 7627/17/09 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), oraz art. 3 ust.1...

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia , Lubomierz działka nr 30/50

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ UCHWAŁĄ Nr X/40/07 z...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia, działka 70/2 Lubomierz

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, dnia 29.05.2009 r. RT 7627/8-5/09 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), w związku z art....

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów–Dziwiszów, ustawa o udostępnianiu informacji

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, 22 maja 2009r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na...

Obwieszczeniew sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów–Dziwiszów, ustawa-opizp

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, 22 maja 2009r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na...