Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009.

projekt Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Uchwała Nr …………. Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia …………... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca...

Projekt Budżetu Gminy Lubomierz na 2008 rok.

PROJEKT BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ Uchwała Nr ………… Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia ………….. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2005

Treść uchwały budżetowej oraz budżet na 2005 r. znajdują się w menu "PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY" Nalezy odszukać uchwałę XXV/143/04