Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVI/165/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Uchwała nr XXXVI/165/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na...

Uchwala XLI/225/06 w sprawie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na okres od 01.08.2006r. do 31.07.2007r.

U C H W A Ł A nr XLI/225/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na okres od 01.08.2006r....

Uchwała XXXVIII/210/06 w sprawie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na okres od 01.05.2006r. do 30.04.2007r.

U C H W A Ł A nr XXXVIII/210/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 31 marca 2006r. w sprawie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na okres...