Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obniżenie średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XLIII/243/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 października 2006 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 , art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedno ...

Zarzadzenie 49/05 w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę garaży i komórek.

ZARZĄDZENIE Nr 49/05 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 7.11.2005 w sprawie: ustalenia stawek za dzierżawę garaży i komórek § l Z dniem 1.03.2006r. zarządzam odpłatność: - za dzierżawę garażu stawkę w wysokości 1,73 zł/m2 (netto) - za dzierżawę komórki dla ludności nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu...

Zarzadzenie 48/05 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych pozostających w gminnym zasobie mieszkaniowym.

ZARZĄDZENIE Nr 48/05 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 28.10.2005 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych pozostających w gminnym zasobie mieszkaniowym. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j:. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002...

Stawka podatku od posiadania psów (od 2006)

UCHWAŁA Nr XXXIV/188/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ...

Wysokości stawek w podatku od nieruchomości (od 2006)

UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z ...