Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XVI/123/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Popielówek

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany uchwały nr XV/116/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomierz wraz z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR XVI/119/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.

UCHWAŁA NR XVI/118/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany uchwały NR XV/115/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu” oraz nadania nowego Statutu

UCHWAŁA NR XV/117/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Lubomierz na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR XV/116/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XV/115/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu” oraz nadania nowego Statutu

UCHWAŁA NR XV/ 114/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2020 roku