Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IV/47/19

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/46/19

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości

UCHWAŁA NR IV/45/19

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR IV/44/19

w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/18 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku "Wojtusiowa Kraina" w Wojciechowie z dnia 29 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR IV/43/19

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

UCHWAŁA NR IV/42/19

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/96/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Janice

UCHWAŁA NR IV/41/19

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/99/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Oleszna Podgórska

UCHWAŁA NR IV/40/19

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/97/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojciechów

UCHWAŁA NR IV/39/19

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/98/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radoniów

UCHWAŁA NR IV/38/19

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/102/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Popielówek