Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVIII/245/18

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lubomierz w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XLVII/244/18

w sprawie wyrażenia akceptacji na przystąpienie przez Gminę Lubomierz do projektu partnerskiego pn. „REVIVAL!- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”.

UCHWAŁA NR XLVII/243/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR XLVII/242/18

w sprawie: ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR XLVII/241/18

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na II półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR XLVII/240/18

w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na II półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR XLVII/239/18

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XLVII/238/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/237/18

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLVII/236/18

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lubomierz za 2017 rok