Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR L/252/18

w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Lubomierza

UCHWAŁA NR L/251/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/250/18

Zmieniająca Uchwałę Nr LI/257/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR L/249/18

w sprawie przyjęcia z zasobów Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Lubomierz nieruchomości niezabudowanej

UCHWAŁA NR L/248/18

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XLIX/247/18

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

UCHWAŁA NR XLIX/246/18

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubomierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.v

UCHWAŁA NR XLVIII/245/18

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lubomierz w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XLVII/244/18

w sprawie wyrażenia akceptacji na przystąpienie przez Gminę Lubomierz do projektu partnerskiego pn. „REVIVAL!- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”.

UCHWAŁA NR XLVII/243/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz