Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/201/17

w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/17

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXVIII/199/17

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/198/17

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERz dnia 28 czerwca 2017 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/183/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR XXXVII/195/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/82/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubomierz.

UCHWAŁA NR XXXVII/194/17

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/193/17

w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów oraz zasady gospodarowania środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów

UCHWAŁA NR XXXVI/192/17

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok