Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Maciejowiec

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany Uchwały nr V/50/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Lubomierzu

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR V/55/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mateusza Ż. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR V/54/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR V/53/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR V/52/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubomierz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Lubomierzu