Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XI/85/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych...

UCHWAŁA NR XI/84/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz.

UCHWAŁA NR XI/83/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubomierz

UCHWAŁA NR XI/82/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

zmieniająca Uchwałę nr X/81/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubomierzu

UCHWAŁA NR X/81/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Lubomierzu

UCHWAŁA NR X /80/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny M. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

W sprawie zmiany Uchwały nr II/10/18 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie z dnia 29 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR X/77/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej