Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała NR II/11/18

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

UCHWAŁA NR II/10/18

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku gminnym „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie

UCHWAŁA NR II/9/18

w sprawie utworzenia i nadania statutu żłobka gminnego w Wojciechowie

UCHWAŁA NR II/8/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/7/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR II/6/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR II/5/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/4/18

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR I/3/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR I/2/18

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Lubomierz