Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała NR III/26/18

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży”

UCHWAŁA NR III/25/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR III/24/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019 - 2023.

UCHWAŁA NR III/23/18

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR III/ 22/18

w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR III/21/18

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR III/20/18

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/19/18

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR III/18/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR III/17/18

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Lubomierzu