Uchwały Rady (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXX/214/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXX/213/17

w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXXX/212/17

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017–2019

UCHWAŁA NR XXXX/211/17

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXX/210/17

w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR XXXX/209/17

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXX/208/17

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

UCHWAŁA NR XXXX/207/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania Statutu Szkoły.

UCHWAŁA NR XXXX/206/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pławnej w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania Statutu Szkoły.

UCHWAŁA NR XXXIX/205/17

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok