Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:
- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
- sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
- wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
- wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,
- wykonywanie innych czynności wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów szczególnych.

Stanowisko ds. ewidencji ludności :
1. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu.
2. Wydawanie zaświadczeń z dokumentów ewidencji ludności, udzielanie informacji osobowo-adresowych, sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
3. Prowadzenie stałego rejestru mieszkańców do celów wyborczych.
4. Sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów określonych szczebli oraz referendów.

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Brenda
Ilość wyświetleń: 3050
05 sierpnia 2019 14:37 (Anna Murawska) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu.
09 stycznia 2015 12:19 (Beata Kułaga) - Usunięcie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności.
09 stycznia 2015 12:19 (Beata Kułaga) - Dodanie stanowiska: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu.