Komunikaty

Wybierz rok

Zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

Z dniem 1 stycznia 2012r. zmianie ulegają zasady ustalenia prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka tj: Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, Dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Prawo do wyżej wymienionych świadczeń ponownie uzależniony będzie od zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych za 2010 rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych na rok 2010 na zadania: 1. Działalność szkoleniowa, upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży szkolnej: Uczniowski Klub Sportowy "Junior" w Lubomierzu 4 000,- 2. Działalność...