Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII/191/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/191/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art.165, art.166 ust.1 i art.184 ust.1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r....

Uchwała Nr XXXVIII/190/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasną z upływem roku budżetowego 2008.

Uchwała Nr XXXVIII/190/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasną z upływem roku budżetowego 2008 Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz...

Uchwała Nr XXXVIII/186/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr XXXVIII/186/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych Na podstawie art.7, ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 7 i 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami /...

Uchwała Nr XXXVIII/185/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych.

Uchwała Nr XXXVIII/185/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia dotacji przedmiotowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity ( Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...

Uchwała Nr XXXVIII/184/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Lubomierz na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/184/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Lubomierz na 2009 rok Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Uchwała XXXVIII/183/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/160/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz.

Uchwała XXXVIII/183/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/160/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz. Na podstawie art.90...

Uchwała nr XXXVII/ 171/ 08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26.11.2008 r.

Uchwała Nr XXXVII/171/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art.165, art.166 ust.1 i art.184 ust.1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

Uchwała nr XXXVII/ 169/ 08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26.11.2008 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/169/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt.1, ppkt. f ustawy z dnia...

Uchwała nr XXXVII/ 168/ 08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26.11.2008 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/168/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 , art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591...

Uchwała nr XXXVII/ 167/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26.11.2008 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/167/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 142 z 2001r.poz.1591 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1 i 2...