Referat Techniczny

Do zakresu działania Referatu Technicznego należą sprawy
dotyczące:
gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
rolnictwa, leśnictwa, hodowli zwierząt, weterynarii,
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
ochrony środowiska, przyrody, gruntów rolnych i leśnych,
gospodarki wodnej i łowieckiej,
budownictwa, inwestycji i remontów komunalnych,
planowania przestrzennego,
drogownictwa i łączności,
ochrony zabytków.

Stanowiska

Kierownik Referatu Technicznego

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminnym, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Podinspektor ds. budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

Podinspektor ds. remontów i inwestycji

Referent ds. funduszy pomocowych i promocji gminy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 5464
06 marca 2017 12:24 Beata Kułaga - Dodanie stanowiska: Referent ds. funduszy pomocowych i promocji gminy.
22 listopada 2016 08:59 Beata Kułaga - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. remontów i inwestycji.
22 listopada 2016 08:58 Beata Kułaga - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. remontów i inwestycji.