Referat Techniczny

Do zakresu działania Referatu Technicznego należą sprawy
dotyczące:
gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
rolnictwa, leśnictwa, hodowli zwierząt, weterynarii,
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
ochrony środowiska, przyrody, gruntów rolnych i leśnych,
gospodarki wodnej i łowieckiej,
budownictwa, inwestycji i remontów komunalnych,
planowania przestrzennego,
drogownictwa i łączności,
ochrony zabytków.

Stanowiska

Kierownik Referatu Technicznego

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

Referent ds. funduszy pomocowych i promocji gminy

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 7960
15 marca 2019 11:49 Anna Murawska - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leśnictwa .
10 lipca 2018 09:29 Anna Murawska - Usunięcie stanowiska: Mł. Referent ds. remontów i inwestycji.
05 grudnia 2017 14:47 Beata Kułaga - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leśnictwa .