Przetargi

Wybierz rok

przetarg nieograniczony na robote budowlaną zadanie: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

Link do dwg https://www.easypaste.org/file/0lMg7aQj/190920.inwentaryzacja.posadzki.projekt.ZMIANY.dwg?lang=pl Link do zdjęć: https://wetransfer.com/downloads/4b23150c227dd00c37e58582bb1705b320200501114019/ed1eaa9a12b8833bc5a5479498eb488420200501114039/40133d

zapytanie ofertowe na na usługi utrzymania porządku i czystości na ciągach pieszych, placach i chodnikach w Lubomierzu i na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Lubomierz, oraz zimowe utrzymanie chodników w Lubomierzu z podziałem na dwie części

Uwaga 1: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 24.03.2020r. godz. 10.00 Uwaga nr 2: Zamawiający zmienił treść załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. W załączniku nr 2 został przedstawiny wiekszy zakres zamówienia niż pierwotnie, mianowicie dodano sprzątanie placu zabaw, dwóch altan rowerowych, miejsca odpoczynku...

Przetarg nieograniczony na dostawę: Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na części

Zamawiąjący wydłużył termin składania ofert do dnia 04.11.2019r. godz. 12:00 Uwaga: W załącznikach 6A, 6 B , 6 C i 6E znajdują sie zakładki dla szkół (więcej niż jednej), do których ma być dostarczone wyposażenie. Pozostałe załączniki dotyczą jednej szkoły. Uwaga 2: Prosze zwrócić uwagę na załączniki nr...