Gospodarka komunalna

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVI/165/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Uchwała nr XXXVI/165/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na...