Referat Organizacyjno - Prawny

Zakres działania Referatu Organizacyjnego:
sprawy organizacyjne i gospodarcze Urzędu,
rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń dotyczących stanu cywilnego mieszkańców gminy,
ewidencja działalności gospodarczej,
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalania opłat z tego tytułu,
kadr pracowników Urzędu, placówek oświatowych gminy
i kierowników jednostek organizacyjnych,
oświaty gminnej,
bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych,
wojskowości i obronności,
p-pożarowych i p-powodziowych,
kontroli jednostek organizacyjnych gminy

Stanowiska

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pracownik gospodarczy

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Referent ds. organizacyjno- kancelaryjnych

Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 6454
22 lutego 2019 10:55 Anna Murawska - Aktualizacja danych stanowiska: Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.
22 lutego 2019 10:55 Anna Murawska - Aktualizacja danych stanowiska: Referent ds. organizacyjno- kancelaryjnych.
10 lipca 2018 09:27 Anna Murawska - Dodanie stanowiska: Mł. Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.