Nabór pracowników

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Techniczno-Gospodarczego, ds. inwestycji

Lubomierz, dnia 25.11.2008 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU URZĄD GMINY I MIASTA W LUBOMIERZU Stanowisko pracy - Kierownik Referatu Techniczno-Gospodarczego ds. inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru – na wyżej wymienione stanowisko pracy została zatrudniona...

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Kierownika Referatu Techniczno-Gospodarczego

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu – Kierownik Referatu Techniczno-Gospodarczego Informuję, iż po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi...

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Techniczno – Gospodarczego, stanowisko ds. inwestycji

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Referatu Techniczno-Gospodarczego stanowisko ds. realizacji inwestycji Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: I. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe. 2. Czteroletni staż pracy. 3. Spełnienie wymagań określonych w art. 3 i art....

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Lubomierz, dnia 07.08.2008 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU URZĄD GMINY I MIASTA W LUBOMIERZU Stanowisko pracy - ds. gospodarki mieniem gminnym, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu. Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru – na wyżej wymienione stanowisko pracy...

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Lubomierz, dnia 23.07.2008 r. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu. Informuję, iż po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem...

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Kierownika USC, ds. ewidencji ludności

Lubomierz, dnia 01.07.2008 r. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu. Informuję, iż po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności...