Protokoły z sesji

Wybierz rok

Protokół nr XXXVII/ 08 Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2008 r.

P r o t o k ó ł nr XXXVII/08 Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz odbytej 26 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu Ad.1 Otwarcie sesji godz. 12.15. Obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Romuald Achramowicz. Przywitał radnych i zaproszonych...

Protokół nr XXXVI/ 08 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy z dnia 19 listopada 2008 r.

P r o t o k ó ł nr XXXVI/08 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy odbytej 19 listopada 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz zwołana została na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Wiesława Ziółkowskiego. Otwarcie sesji godz. 12.00. Ad.1. Obrady...

Protokół nr XXXVI/08 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19.11.2008 r.

P r o t o k ó ł nr XXXVI/08 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy odbytej 19 listopada 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz zwołana została na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Wiesława Ziółkowskiego. Otwarcie sesji godz. 12.00. Ad.1. Obrady...

Protokół nr XXXV/08 Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27.10.2008 r.

P r o t o k ó ł nr XXXV/08 Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz odbytej 27 października 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu Ad.1 Otwarcie sesji godz. 12.00 Obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Romuald Achramowicz. Przywitał radnych i zaproszonych...