Uchwały Rady

Wybierz rok

U C H W A Ł A nr XXXVIII/188/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Pasieczniku.

U C H W A Ł A nr XXXVIII/188/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Pasieczniku Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art....

U C H W A Ł A nr XXXVIII/187/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu z siedzibą w Chmieleniu.

U C H W A Ł A nr XXXVIII/187/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu z siedzibą w Chmieleniu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)...

U C H W A Ł A nr XXXVIII/182/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2009 roku.

U C H W A Ł A nr XXXVIII/182/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz §...

U C H W A Ł A nr XXXVIII/ 181 /08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2009 roku.

U C H W A Ł A nr XXXVIII/ 181 /08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz....

U C H W A Ł A nr XXXVIII/180/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu.

U C H W A Ł A nr XXXVIII/180/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) oraz art. 36 i...

U C H W A Ł A nr XXXVIII/179/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom za wykonywanie obowiązków służbowych .

U C H W A Ł A nr XXXVIII/179/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom za wykonywanie obowiązków służbowych Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

U C H W A Ł A nr XXXVII/172/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

U C H W A Ł A nr XXXVII/172/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142...