Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu

Komendant Straży Miejskiej

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Inspektor ds. świadczen rodzinnych i stypendiów

Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor Straży Miejskiej

Pracownik gospodarczy

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. remontów i inwestycji

Referent ds. funduszy pomocowych

Główna Księgowa

Kierownik Referatu Technicznego

Referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Mł. Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Referent ds. świadczeń wychowawczych

Gł. Specjalista ds. funduszy pomocowych i promocji Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 23544
04 marca 2019 09:22 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.
04 marca 2019 09:21 Anna Murawska - Usunięcie stanowiska: Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz.
22 lutego 2019 10:54 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych.