Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Komendant Straży Miejskiej

St. Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Kierownik Referatu Technicznego

Inspektor d/s kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leśnictwa

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Inspektor ds. świadczen rodzinnych i stypendiów

Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Inspektor ds. organizacyjno- kancelaryjnych

Strażnik Miejski

Pracownik gospodarczy

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podinspektor ds. należności czynszowych i windykacji

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

Podinspektor ds. remontów i inwestycji

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Referent ds. funduszy pomocowych

Główna Księgowa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 19518
18 lipca 2017 10:27 Beata Kułaga - Dodanie stanowiska: Główna Księgowa.
18 lipca 2017 10:27 Beata Kułaga - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. księgowości budżetowej.
24 maja 2017 09:22 Beata Kułaga - Dodanie stanowiska: Główny księgowy.