Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu, stanowisko ds. ewidencji ludności

Kierownik Referatu Technicznego

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor Straży Miejskiej

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza

Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i wojskowości

Pomoc administracyjna

Główna Księgowa

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów

Młodszy ref. ds. wymiaru podatków i opłat

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Młodszy referent ds. świadczeń wychowawczych

Młodszy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Młodszy referent ds. należności czynszowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Referent ds. funduszy pomocowych

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Młodszy referent ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leśnictwa

Referent ds. budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

Młodszy referent ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa

Pracownik gospodarczy

Robotnik gospodarczy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 27684
06 sierpnia 2020 08:41 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
06 sierpnia 2020 08:30 (Karolina Bukiejko-Baran) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA.
06 sierpnia 2020 08:29 (Karolina Bukiejko-Baran) - Usunięcie stanowiska: Młodszy referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.