Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Komendant Straży Miejskiej

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leśnictwa

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Inspektor ds. świadczen rodzinnych i stypendiów

Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor Straży Miejskiej

Pracownik gospodarczy

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

Referent ds. funduszy pomocowych

Główna Księgowa

Kierownik Referatu Technicznego

Mł. referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Mł. Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Referent ds. świadczeń wychowawczych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 21821
23 maja 2018 10:04 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Inspektor Straży Miejskiej.
23 maja 2018 10:04 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Inspektor Straży Miejskiej.
23 maja 2018 10:00 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Mł. referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych.