Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu

Komendant Straży Miejskiej

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor Straży Miejskiej

Pracownik gospodarczy

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Kierownik Referatu Technicznego

Referent ds. funduszy pomocowych

Główna Księgowa

Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i wojskowości

Referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Mł. Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 25487
12 lipca 2019 09:49 (Anna Murawska) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. świadczen rodzinnych i stypendiów.
27 maja 2019 15:07 (Anna Murawska) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
11 kwietnia 2019 13:57 (Anna Murawska) - Usunięcie stanowiska: Referent ds. świadczeń wychowawczych.