Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Komendant Straży Miejskiej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Inspektor ds. świadczen rodzinnych i stypendiów

Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor Straży Miejskiej

Pracownik gospodarczy

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. remontów i inwestycji

Referent ds. funduszy pomocowych

Główna Księgowa

Kierownik Referatu Technicznego

Mł. referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Mł. Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Referent ds. świadczeń wychowawczych

Gł. Specjalista ds. funduszy pomocowych i promocji Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 22311
03 października 2018 09:57 Beata Kułaga - Dodanie stanowiska: Gł. Specjalista ds. funduszy pomocowych i promocji Gminy.
02 października 2018 14:56 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza .
02 października 2018 14:55 Anna Murawska - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza .