Stanowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy i Miasta Lubomierz

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i archiwum, Obsługa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubomierzu, stanowisko ds. ewidencji ludności

Komendant Straży Miejskiej

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor Straży Miejskiej

Podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia; Pełnomocnik Burmistrza

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów

Kierownik Referatu Technicznego

Referent ds. funduszy pomocowych

Główna Księgowa

Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i wojskowości

Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Młodszy ref. ds. wymiaru podatków i opłat

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Młodszy referent ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leśnictwa

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Referent ds. budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

Pomoc administracyjna

Młodszy referent ds. świadczeń wychowawczych

Młodszy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Młodszy referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Młodszy referent ds. należności czynszowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pracownik gospodarczy

Robotnik gospodarczy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 26824
12 marca 2020 15:13 (Karolina Bukiejko-Baran) - Zmiana danych stanowiska: Referent ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.
12 marca 2020 15:12 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie stanowiska: Młodszy ref. ds. wymiaru podatków i opłat.
03 lutego 2020 08:08 (Karolina Bukiejko-Baran) - Zmiana danych stanowiska: Młodszy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.