Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXII/159/17

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomierz na lata 2017-2021