Prawo miejscowe

Wybierz rok

INTERPELACJA NR 2/2020 RADNEJ KRYSTYNY ANDRZEJCZAK

INTERPELACJA NR 2/2020 RADNEJ KRYSTYNY ANDRZEJCZAK

INTERPELACJA NR 1/2020 RADNEJ KRYSTYNY ANDRZEJCZAK

INTERPELACJA NR 1/2020 RADNEJ KRYSTYNY ANDRZEJCZAK

UCHWAŁA NR XXXII/159/17

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomierz na lata 2017-2021