Burmistrz Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Wiesław Ziółkowski - Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Telefon

75 78 33 166

Oświadczenia majątkowe:

Interesanci

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Wiesław Ziółkowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12.30.

Informacje

1. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących stanowisk pracy:

- Z-ca Burmistrza,

- Sekretarz Gminy i Miasta,

- Skarbnik Gminy i Miasta,

- Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,

- Kierownik Referatu Technicznego,

- Komendant Straży Miejskiej,

- Samodzielne stanowisko ds. bhp, ochrony przeciwpożarowej, informacji niejawnych,wojskowości, OC i zarządzania kryzysowego (Służba BHP),

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

- Główny Księgowy.

3. Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy:

- Ośrodek Kultury i Sportu.

- Gminnej Biblioteki Publicznej .

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2011 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Bukiejko
Ilość wyświetleń: 16002
24 maja 2017 10:49 Beata Kułaga - Aktualizacja informacji.
24 maja 2017 10:22 Beata Kułaga - Aktualizacja informacji.
24 maja 2017 10:19 Beata Kułaga - Dodanie nowej informacji.