Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VIII/63/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Lubomierz.

UCHWAŁA NR VIII/ 62 /19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Maciejowiec

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmiany Uchwały nr V/50/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Lubomierzu

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR V/55/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mateusza Ż. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR V/54/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu