Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA nr XXVIII/142/16

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomierz oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR XXVIII/141/16

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/ 140 /16

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/139/16

w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/138/16

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XXVIII/137/16

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/132/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/131/16

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI/130/16

w sprawie wyrażenia woli utworzenia w roku szkolnym 2017/2018 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Lubomierzu dla młodzieży z Ukrainy.

UCHWAŁA NR XXV/129/16

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok