Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR L/250/18

Zmieniająca Uchwałę Nr LI/257/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR XLIX/247/18

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

UCHWAŁA NR XXXX/214/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXX/213/17

w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA nr XXVIII/142/16

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomierz oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR XXVIII/141/16

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/ 140 /16

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/139/16

w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/138/16

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XXVIII/137/16

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok