Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR V/55/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mateusza Żelaznego na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR V/54/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR V/52/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubomierz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Lubomierzu

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

UCHWAŁA NR IV/47/19

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/46/19

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości

UCHWAŁA NR IV/45/19

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR IV/44/19

w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/18 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku "Wojtusiowa Kraina" w Wojciechowie z dnia 29 listopada 2018 r.