Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubomierz.pl) lub zamieszczona w serwisach internetowych www.lubomierz.pl ;
  2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz  (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2016 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Bukiejko-Baran
Ilość wyświetleń: 1602
13 października 2016 13:35 (Beata Kułaga) - Zmiana treści zakładki.
13 października 2016 09:46 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie nowej zakładki.